17/366: Klockan är 8:49. Jag reser med X-tåget mot Gävle. Genom fönsterrutan träder dagen mer och mer fram ur mörkret. Idag för 221 år sedan anlände Margta med häst och vagn till Slottshäktet i Gävle. Jag kommer också att anlända dit idag, besöka byggnaden och de rum som var häkte då. I dag är häktet en del av Sveriges Fängelsemuseum. Utställningarna på museet visar hur det kan ha sett ut då fångarna satt här, innan cellfängelset byggdes 1847.

Jag närmar mig slottet, innanför murarna tronar det ståtligt. Här bodde och verkade landshövdingen greven Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt då Margta anlände hit. Det var här Cronstedt tog emot brev från hovrätten och högsta domstolen om vilka beslut som skulle verkställas angående de dömda som satt inspärrade i häktet, vilket låg strax invid slottet på samma gård. Lite märkligt med denna kontrast mellan högt och lågt. Tänk att gå omkring i lyx inne på slottet och att kunna se ut genom fönstret och se ned på häktet där människor satt fängslade och led.

FAU Cronstedt (1744-1829). Landshövding i Gävleborgs län 1781-1812. Målningen från 1811.

På 1700-talet fanns ingen gräns mellan offentligt och privat på slottet. Det mesta av vad landshövdingen företog sig betraktades som en del av ämbetsmannarollen: så som hur han inredde sitt hem, vilka kläder han bar och vem han valde att bjuda till bords. Han skilde inte på privatliv och tjänsteutövning.

Jag kommer fram till ingången till slottsgården. På den gamla grinden sitter en skylt med texten: ”Detta jern galler i form av port för Kongl. Slotts Borggården i Gefle hafva detta läns härrar bruks patroner skänkt och förärt af idel genirustet till slottets och denne stads prydnad samt anmodat mig friherre Fredr. Sparre dåvarande läns landsherre detsamma uppsätta och förfärdiga låta som skedde den 29 aug. 1761”

Detta innebär att just denna grind fanns här då Margta anlände till Slottet. Kanske hade hästen stannat till i väntan på att grinden skulle öppnas och att Margta då fick en chans att beskåda porten och även slottet innan hon stängdes in i häktet.Jag går in på slottsgården, förbi slottet, där snett bakom ligger det gamla häktet. Fängelse Museet har inte öppnat än så jag går och tar mig en frukost-lunch-fika. På väg till fiket känns allt så tungt. Jag undrar om det har med detta projekt att göra? Medan Margta sätts bakom lås så har jag min frihet och mitt liv:

jag kan köpa mig färdiglagad mat, äta mig mätt, sitta i ett lagom varmt rum, njuta av en kaffe. Men även om, eller antagligen på grund av att, jag känner mig trött och tung så ligger tacksamheten nära – bara det att ha ett liv att leva. Margtas liv, hur skulle det ha blivit om hon hade blivit benådad och fått återvända hem? I hennes nådeansökan uttrycks en livslust, att hennes ringa ålder ”blott 21 åriga ungdom… medför kärlek till lifwet ehuru uselt det ock blifwa kan”.

Jag beskådar tulpanen på bordet och det fina, vackra får en ny betydelse. Även den är ”halshuggen” och begränsad i sitt livsutrymme.

Efter fikat tar jag mig tillbaka till museet som är öppet nu. Jag går igenom utställningen och passerar förbi beredelserummet. Där inne gestaltas hur barnamörderskan Sigrid Granlund (dömd 1777) sitter i väntan på sitt dödsstraff (rum 3, se ritning nedan). Senare kommer även Margta att hamna i detta beredelserum men idag den 17 januari kommer hon antagligen sättas i ett häkte med några andra, så jag går vidare till det rum som benämns som stora arresten.
Här gestaltas hur ett flertal personer, både män och kvinnor, sitter häktade tillsammans i samma rum (rum nr 4 på ritningen, se nedan).

När Margta anländer den 17 januari 1799 fanns 7-8 vuxna personer inskrivna samt 2 barn. Ritningen över slottshäktet visar två större rum och fyra mindre. Hur rummen användes och hur fångarna var placerades vet man inte. Ett sällskap på två familjer (3-4 vuxna och 2 barn) kanske hade fått ett eget rum. Men hur de övriga 3 männen och 2 kvinnorna var placerade är svårt att veta. Inom en vecka skulle ytterligare 3 män tillkomma. Placerades de utefter kön eller utefter vilket brott de begått? Eller med tanke på något annat? Med vem/vilka placerades Margta? Förutom den/de kvinnor som benämns som hustru till männen i det större familjesällskapet så finns här bara en ytterligare kvinna, Ingrid Hansdotter, som sitter häktad för stöld. Fick Margta sitta med henne?
Jag sätter mig i fönstersmygen i den s.k. Stora arresten, kanske var det just i detta rum Margta satt? Jag tar upp mitt band som jag började fläta på i Delsbo kyrka den 1 januari, och flätar en bit till. Medan jag sitter här börjar det knäppa i väggarna, som att de vill tala, som att de talar… Vad vill de säga? Vad säger de….