jakob danhard

start

galleri

butik

länkar

< <

> >

 

Naturlyrik

Det fantastiska att världen över huvudtaget fungerar från minsta kryp till stora oceaner är en källa god som någon till att finna tilltro till den kreativa processen i. Jag ser den i staden och jag ser den i skogen. Likaså finner jag den lika mycket i en sprattlande fisk som i en stendöd toyota.