jakob danhard

start

galleri

butik

länkar

 
 
 
 
 
 

< <

> >

 

Arbetsglädje

Jag finner inspiration i det absurda och i de flesta av mina arbeten finns det en inbäddad humoristisk idé. Ibland låter jag det slå ut i tydlig blom för att ibland bädda in det i verket till det knappt förnimbara. Ordlekar som t.ex. strutsäggurna måste jag förverkliga och när det är så fel så att det blir rätt i dekor- sammanhang gör det mig alltid lika nöjd. Jag arbetar med alla lertyper, för var och en har sina fördelar i processen.